Imani Belgium 2007
Imani Belgium vzw
Giften met fiscaal attest O.S.J. Steunfonds vzw Kasteelstraat 14 9250 Waasmunster Rekening nummer  737-0291277-29 IBAN     BE26 7370 2912 7729 BIC        KREDBEBB Alle stortingen op deze rekening komen toe aan Imani Belgium vzw
STEUNEN
Uw gift - van hand tot hand - van hart tot hart
VOLG ONZE ACTIVITEITEN
Lees meer
NIEUW!
Onze gecontroleerde rekeningen worden in alle transparantie op donorinfo.be gepubliceerd.
Samen sterker!
Lees meer
Lees meer