Tel: 0032 014 417 205 | Mobile: +32(0)499 77 88 44 | Email: info@imanibelgium.org
Imani Belgium vzw

Huisvesting & opvang van regenwater

Huisvesting, beschikbaarheid van water en gezondheid gaan hand in hand. Op vraag van meerdere vrouwen- en jeugdgroeperingen willen we jaarlijks een aantal nieuwe hutten bouwen voor weduwen met kinderen of voor senioren die slechts gehuisvest zijn. Het gaat dan om een lemen hut van ongeveer 5,5 bij 6 meter met een dak in gegalvaniseerde golfplaten. In vele gevallen verhuizen de weduwen ook naar een eigen plek, dus uit de ‘compound’ van de schoonfamilie. De hutten zorgen dus niet alleen voor een droog en veilig onderkomen. Door op zichzelf te gaan wonen verkrijgen de vrouwen ook persoonlijke vrijheid en de kans om hun eigen leven te leiden. Water blijft een belangrijk gegeven. Water halen is het werk van vrouwen en kinderen. Daarvoor moeten ze soms zeer ver stappen. Voor de weduwen is dat kostbare tijd omdat ze ook nog het veld moeten bewerken, koken en zorg dragen voor de kinderen. Bovendien is het water van de riviertjes alles behalve zuiver. We willen daarom de hutten voorzien van dakgoten en een regenwateropslagtank.

Onze tussenkomst.

Alle ongeschoolde arbeid wordt gratis gedaan door de mannen en vrouwen van de groep. Ook palen, dwarslatten en sisalvezels worden zo mogelijk door de leden geschonken. Onze vzw betaalt het daktimmerwerk, de dakplaten en het loon van de stielmannen.
FOCUS OP ZELFONTWIKKELING EN ZELFSTANDIGHEID
ForeignRetreats
Sun, Sea and Sand
Tel: 0032 014 417 205 | Mobile: +32(0)499 77 88 44 | Email: info@imanibelgium.org
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
Imani Belgium vzw