Imani Belgium 2007
Imani Belgium vzw
Giften met fiscaal attest O.S.J. Steunfonds vzw Kasteelstraat 14 9250 Waasmunster Rekening nummer 737-0291277-29 IBAN BE26 7370 2912 7729 BIC KREDBEBB Alle stortingen op deze rekening komen toe aan Imani Belgium vzw
STEUNEN
Uw gift - van hand tot hand - van hart tot hart
ONZE STERKHOUDERS Imani Belgium is voor zijn werking afhankelijk van de steun van zowel particulieren als bedrijven, clubs en openbare instanties. Allen zijn voor ons even belangrijk en elke steun wordt ten zeerste gewaardeerd. Reeds van bij de start van onze organisatie kunnen we rekenen op de royale steun van het Sint- Dimpnacollege van Geel. Jaarlijks ontvangen wij steun van hun acties tijdens de solidaire week. Daarnaast is ook nog het Sint-Dimpna Imani Team actief, een aantal enthousiaste leerkrachten, dat elk jaar leerlingen van het voorlaatste en laatste jaar warm maken om zich in te zetten voor het goede doel. Hun jaarlijkse fuif “Make Some Noise” is ondertussen een klassieker maar ze zijn ook niet te beroerd om huis aan huis te gaan om nieuwjaar te zingen. Het Mater-Dei Instituut van Brasschaat is niet alleen begaan met het onderwijs van onze kinderen maar vindt dat onderwijs overal ter wereld een prioritair recht moet zijn. Niet alleen mochten we onze werking reeds komen voorstellen aan de studenten van de school maar reeds meerdere jaren betalen zij de studiekosten van twee studenten uit het middelbaar onderwijs in Oyugis. We waren ook te gast bij De Heilig Hartschool/Vrije Basisschool van Sint-Gillis-Dendermonde. Reeds sinds 2007 sponsoren zij onze werking door een deel van hun solidariteitsacties aan onze vzw te schenken. De Lions Club “SINT-PIETERS-RODE -- KASTEEL VAN HORST” van Holsbeek is reeds jaren een trouwe partner en belangrijke sponsor van onze vzw. Met hun zeer gewaardeerde hulp wisten we reeds belangrijke projecten te verwezenlijken. Voor meervoudige ondersteuning kunnen wij altijd rekenen op de Orde van Sint-Jan van Jeruzalem - Hospitaalridders - Prioraat van de Lage Landen en van O.S.J. Steunfonds vzw. Zij dragen in belangrijke mate bij aan het succes van onze werking. De gemeente Oud-Turnhout verleent op advies van ROSA (Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) financiële steun aan organisaties van haar gemeente die actief zijn in de Derde Wereld en die voldoen aan het subsidiereglement. Imani Belgium voldoet aan de gestelde voorwaarden en geniet daardoor belangrijke financiële steun. Wij kunnen steeds beroep doen op EXPO ETCETERA te Melsbroek NIKE BETTER WORLD geeft haar werknemers de kans om via een activiteit op hun jaarlijkse kerstmarkt geld in te zamelen voor een goed doel naar hun keuze en draagt tevens ook financieel bij aan het behaalde resultaat. Onze Pancake Buddies werken zich twee dagen uit de naad om een zo mooi mogelijk bedrag in te zamelen door de verkoop van pannenkoeken.. Wereld Missie Hulp vzw (WMH) is een non-profitorganisatie die jaarlijks honderden ontwikkelingsprojecten steunt over heel de wereld. WMH kan financieel steunen door de opbrengst die ze halen uit kledinginzamelingen. Dus, door je oude kleren te deponeren in een rode kledingcontainer van van WMH, steun je vele projecten, alsook Imani Belgium.