Tel: 0032 014 417 205 | Mobile: +32(0)499 77 88 44 | Email: info@imanibelgium.org
Imani Belgium vzw

STUDENTEN SPONSORING

Imani Belgium vzw hecht uitermate veel belang aan een voortgezette vorming en opleiding van meisjes en jongens. Dit project wordt mede gedragen door individuele sponsors. Het middelbaar onderwijs is niet gratis en duur. Het gebeurt dan ook regelmatig dat studenten het schoolgeld niet (meer) kunnen betalen en naar huis gestuurd worden (dropped out). Daardoor verliezen ze soms één of meerdere jaren. Vooral de weeskinderen die aangewezen zijn op hulp van hun familie, (grootouders, nonkel…) zijn hiervan het eerste slachtoffer. Daarom richt het programma zich tot wezen en kansarme jongeren om hen de kans te geven middelbaar onderwijs te volgen. Soms wordt de voorkeur gegeven aan internaat omdat ze daardoor verlost worden van een aantal dagdagelijkse zorgen als onderdak, voeding enz. Vooral voor de meisjes is het daarbij ook nog belangrijk dat ze in een beschermde omgeving kunnen verblijven. De vordering van de student wordt regelmatig geëvalueerd. Bij een gebrek aan inzet wordt het geld weerhouden. Deze kinderen worden bij voorkeur voor de gehele schoolopleiding gesponsord. De middelbare school duurt 4 jaar. Een student kan door u gesponsord worden. De bijdrage hiervoor bedraagt 30 euro per maand.

Corresponderen met je sponsorkind

Ook heeft u de mogelijkheid om met je sponsorkind te communiceren. Dit is geenszins een verplichting. Schrijf bij voorkeur in het Engels. De communicatie verloopt via Imani Belgium vzw. Onze medewerkers zorgen er voor dat uw briefwisseling in Kenia toekomt bij de juiste persoon.
FOCUS OP ZELFONTWIKKELING EN ZELFSTANDIGHEID
ForeignRetreats
Sun, Sea and Sand
Tel: 0032 014 417 205 | Mobile: +32(0)499 77 88 44 | Email: info@imanibelgium.org
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
Imani Belgium vzw