Imani Belgium 2007
Imani Belgium vzw
Giften met fiscaal attest O.S.J. Steunfonds vzw Kasteelstraat 14 9250 Waasmunster Rekening nummer 737-0291277-29 IBAN BE26 7370 2912 7729 BIC KREDBEBB Alle stortingen op deze rekening komen toe aan Imani Belgium vzw
STEUNEN
Uw gift - van hand tot hand - van hart tot hart
WELKOM Sedert midden 2006 wordt er al gewerkt in stilte en in alle bescheidenheid. Op kleine schaal en met de beschikbare middelen. Doelgericht. Gepakt door verhalen, meer nog door ontmoetingen en eigen ervaringen. Geraakt door het verlangen van mensen, de kansarmoede, het moedig streven. De geestkracht en de levensvreugde. De handdruk. De vriendschap. Onthutst door de ontmoeting met zieke mensen, gestigmatiseerd, verstoten en meestal aan hun lot overgelaten. Vertederd door zogende moedertjes en hun baby's. Veroverd door olijke fonkelende kinderogen. Nieuwsgierig naar het verhaal achter die droeve blik, dat gebogen hoofd. Na de bevlieging, de vluchtige ontmoeting: De toenadering. De verankering. De geest die de afstanden overbrugt. De overtuiging die helpt om vooroordelen en scepsis te overwinnen. Het geloof in de dialoog. Noord wordt wat zuid, zuid wordt wat noord. De vruchtbaarheid van de interactie. Blauwdrukken van hier en ginder op elkaar gelegd. De ontdekking van de gelijkenissen, de flagrante tegenstellingen, de schrijnende contrasten. De confrontatie. De verrijking van de geest. Het respect voor elkanders cultuur en filosofie. Van elkaar willen leren. Geduld…. De ideeën laten balanceren tussen droom en realiteit. Verpozing en reflectie na ontnuchtering. Daarna weer voluit toegeven aan die dwaze droom dat alle mensen het recht hebben te streven naar meer 'mens zijn', geestelijk en lichamelijk, moreel en materieel. Hun recht op die droom durven erkennen. Samen op weg gaan. Samen de weg banen. Nuchter, realistisch, het doel voor ogen. Toch optimistisch. De betrokkenheid die niet stopt bij het overmaken van geld. De waardering los van het incasso. Op zoek naar vele handen om dit werk mogelijk te maken. Op zoek naar warme harten als krachtbron. Op zoek naar de energie van vele onbaatzuchtige zielen om deze missie te dragen doorheen de tijd. De beloning : De vreugde van het geven. De vriendschap. Diepe emotie. Het is dat 'imani' gevoel dat ons drijft. Dat gevoel willen we graag met velen delen. WELKOM ! Frans Van Miert